logotype
logotype

ORAL DİAGNOZ VE RADYOLOJİ

 

Başarılı tedavi doğru teşhis ile mümkündür!

Ağız içi ve dışı bulgular bazı sistemik hastalıkların habercisi olabilir; hastanın hikayesi(anamnez )alınır. İlk muayenede hastanın tüm şikayetlerini anlatması istenir. Anamnez sonrası ağız içi ve ağız dışı muayeneyi kapsayan klinik muayene tamamlanır. Anamnez ve klinik muayeneyi takiben radyolojik muayeneye geçilir.

Dijital periapikal röntgen: Birkaç diş gurubu görüntülenebilir.

  

Dijital panoramik röntgen: Sadece lokal bir bölge değil, alt ve üst çenede tüm bölgeler görüntülenebilir.

Dijital görüntülemede hastanın maruz kaldığı radyasyon miktarı konvansiyonel cihazlara göre çok azdır. Görüntü dijital ortamda bilgisayara aktarılır ve orada saklanır.

Ağız içi kamera: Hasta ağızındaki tüm dolguların, diş taşlarının, çürüklerin, eski kron ve köprülerin, hareketli protezlerin ekranda görüntülenmesini sağlar, tedavi kararının verilmesine yardımcı olur.

           

Anamnez, klinik ve radyolojik muayeneyi tamamlayan doktorunuz tüm verileri değerlendirerek size uygun tedavi planını sunacaktır.,